• till produktionsomgivningen anpassad förflyttning av verktyg och komponenter
  • lyftbord