• materialteknik
  • tillverkningsteknik
    • CCBM-metoden, nyhet från Kanada
    • lindningsförfarande
  • hållfasthetskalkyler
  • korrosionsbeständighet
  • planering och tillverkning av maskiner
AGENTUR
*CCBM tillverkningsmetod från Kanada
  • vacuum injiceringsmetod med återavändbar säck
  • lämplig för tillverkning av båtar och tekniska produkter